Executive Vice President Hiroshi Ito

ภารกิจของผมคือ การสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีเพื่อพนักงานของเราทุกคน

ผมรับหน้าที่เป็นหัวหน้าในส่วนของการวางแผนงานและการตลาดของสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องมีความใกล้ชิดกับพนักงาน แผนกของเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในงานทรัพยากรบุคคล เช่น การจ้างงาน, การให้ศึกษา, การสร้างองค์กร, จัดการระบบภายใน บริษัทและการสร้างนโยบายขององค์กร เราทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในการช่วยให้พนักงานและบริษัท ของเราให้เกิดการ “วิวัฒนาการ” และผมตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในข้อนี้

ภารกิจของผมคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่พนักงานสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ผมหวังว่าบริษัทของเราจะเติบโตได้โดยการจัดขอบเขตกลไกของการทำงาน และนโยบายเพื่อให้พนักงานใช้ชีวิตอย่างมืออาชีพ และเพื่อช่วยเหลือในการสร้างวัฒนธรรม และมูลนิธิขององค์กร ด้วยแนวทางนี้ ผมรู้สึกว่าเราสามารถจ้างพนักงานมีแรงจูงใจอยากจะเป็นพนักงานที่มีชีวิตชีวา และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงได้รับโอกาสที่เรามอบให้อีกมากมายที่จะเติบโตในหน้าที่การงาน หรือในอีกแง่หนึ่ง ผมว่าเราสามารถดึงดูดคนที่คุณสมบัติตามปรัชญาขององค์กรเราตามธรรมชาติ ปรัชญาที่ว่า “มูลค่าแห่งการเป็น อิโตะ”

พนักงานที่แสดงความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่พวกเขาเป็นพนักงานระดับจูเนียร์ ได้โดยไม่คำนึงถึงระดับขั้นหรือตำแหน่งของพวกเขา จะเป็นคนที่จะเปลี่ยนอนาคตของบริษัท ในอีกมุมหนึ่ง ผมเชื่อว่าการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของคนเมื่อพวกเขายังเป็นเพียงพนักงานใหม่ และการฝึกฝนวิธีการที่จะแสดงความคิดเห็นรวมทั้งความสามารถของสมาชิกคนอื่นๆในทีม พนักงานเหล่านี้แหละที่มีสกิลความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ ใครก็ตามที่มีความใฝ่รู้และลงมือทำ จะสามารถขยายมุมมองจากเรื่องภายในประเทศ ออกไปสู่กิจการระหว่างประเทศ และผมคิดว่าผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคุณค่าของความหลากหลายทางความคิดนั้นมีศักยภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม เราหวังว่าจะรับสมัครผู้ที่ต้องการที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างองค์กรที่ริเริ่มสร้างสรรค์ในต่างประเทศ โดยไม่ถูกกักขังไว้ในกรอบเดิมๆ ในระบบของบริษัทเทรดดิ้ง

นำเสนอไอเดียอย่างกล้าหาญและมีประสิทธิภาพ

เพื่อส่งเสริมการขายเชิงรุก เป็นเรื่องสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานแต่ละคนได้รับการป้อนข้อมูลตามประสบการณ์และความรู้ของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการที่จะสร้างกลไกและสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เขาได้พัฒนาตัวเองจากการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความรู้มาพัฒนาธุรกิจของเรา นอกจากนี้ยังจะนำไปสู่การปรับปรุงองค์กรของเรา ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากพนักงานที่ได้ไปดูงานในต่างประเทศ การจะส่งใครไปดูงานในต่างประเทศ ในช่วงที่พวกเราทุกคนกำลังยุ่งอยู่กับการทำงานในทุกๆวันได้นั้น ความเข้าใจและการสนับสนุนของสมาชิกในทีมโดยรอบเป็นสิ่งจำเป็น

การไปพบเจอสิ่งใหม่ๆ การสร้างประสบการณ์ การพบปะผู้คน สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆรวมไปถึงข้อมูลเชิงลึก ซึ่งผมกำลังดำเนินงานเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งนำประสบการณ์และไอเดียมารวมตัวกัน แล้วนำไปสู่ข้อเสนอและบริการที่ดีขึ้นเพื่อลูกค้าของเรา

รองประธานกรรมการ - Hiroshi Ito

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นมือหนึ่งในธุรกิจใหม่ๆ

บริษัทได้เริ่มต้นแผนระยะกลาง ซึ่งมีความพยายามที่จะรวบรวมความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เช่น เซ็นเซอร์ของหุ่นยนต์, ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน, วิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และธุรกิจรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรากำลังพยายามที่จะโฟกัสในการเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาระบบออโต้เมชั่นในหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งธุรกิจหลักของเรา นอกจากนี้เรายังต้องการที่จะสนับสนุนการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้า โดยการทำข้อเสนอในด้านการจัดซื้อระหว่างประเทศเพื่อสร้างตลาดในต่างประเทศ

เพื่อที่จะขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ไอเดียที่จะ “เปลี่ยนแปลง” เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบริษัท และพนักงานของเรา เราคาดว่าหลาย ๆ คนอาจจะรู้สึกต่อต้านในการเปลี่ยนแปลงบ่อยอยู่บ่อยครั้ง แต่เราก็คาดหวังว่าพนักงานของเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ผมมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้สึกที่ว่า “มีความเสี่ยงมหึมาในการไม่ยอมเปลี่ยนแปลง” การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเป็นคำสร้างผลกระทบ และคำเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกของการต่อต้าน แต่มันเป็นเรื่องง่าย ถ้าเรากล่าวถึงมันในแง่ของ “การพัฒนา” ที่เราสามารถเริ่มด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในทุกวัน สักวันมันอาจจะส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่นำมาซึ่งความสำเร็จ

ถ้ามันเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของบริษัทและพนักงาน เพื่อให้มีเป้าหมายร่วมกันในการ “สร้างนวัตกรรมในฐานะบริษัทเทรดดิ้ง” เราคิดว่าผลประโยชน์และมูลค่าใหม่ๆจะมีเพื่มขึ้น เพื่อนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกค้าของเรา

รองประธานกรรมการ - Hiroshi Ito

การเพิ่มประสบการณ์ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างผลงานที่หน้าสนใจร่วมกันกับลูกค้า

เรามุ่งเน้นในการฝึกอบรมพนักงาน และระบบทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานของเรา แต่เรายังเห็นคุณค่าของการให้โอกาสต่างๆ แก่พนักงานแต่ละคน เพื่อให้พวกเขาสามารถเกิดประสบการณ์ที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น เรามีกลไก และสิ่งแวดล้อมที่จะเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน ณ Hannover Messe ซึ่งเป็นนิทรรศการด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศเยอรมนี รวมทั้งการไปศึกษาดูงานที่ Silicon Valley นอกจากนี้เรายังได้พัฒนาโครงการ “การท้าทายนวัตกรรมของอิโตะ” ที่พนักงานคนใดก็ตาม สามารถนำเสนอโครงการใหม่ ที่ทำให้เราสามารถมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นทั้งเรื่องแปลกสำหรับ บริษัทเทรดดิ่ง และยังสร้างความตื่นเต้นในการทำงานที่น่าเบื่อในเวลางานปกติ

เมื่อพนักงานของเราทำการเปิดโลกทรรศน์ของพวดเขา เราก็จะสามารถไปถึงแก่นแท้ในปรัชญาขององค์กร นั่นก็คือ “การสร้างมูลค่าใหม่ๆ แก่ลูกค้าผ่านการผสมผสานและการจับคู่ใหม่ๆ” โดยการส่งมอบสิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเรา โดยหวังว่าลูกค้าของเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจ และสนุกกับการทำงานร่วมกับ อิโตะ คอร์เปอเรชั่น และการทำธุรกิจกับบริษัทอิโตะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าน่าจดจำ การทำให้ลูกค้าของเรารู้สึกได้แบบนี้ และทำให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตไปอีกหลายปี – ผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่บริษัทของเราคู่ควร

Director Ayumi Furui

การผันตัวจากงานดูแลระบบมาทำงานด้านการจัดการ

ปัจจุบันดิฉันเป็นผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต โดยมีหน้าที่หลักในการประสานงานกับบริษัทด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และรับผิดชอบในการสร้างกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

ดิฉันมีความสนใจอย่างยิ่งในด้านการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง และหลังจากได้ทำงานดูแลระบบให้กับสถาบันการเงินของต่างประเทศ ดิฉันจึงผันตัวเองมาในด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ประสบการณ์ครั้งแรกของฉันกับอิโตะ คอร์เปอเรชั่น มีขึ้นในระหว่างดิฉันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนด้านธุรกิจในนิวยอร์ก ดิฉันได้ยินเกี่ยวกับอิโตะ คอร์เปอเรชั่นจากรองประธานกรรมการบริหาร คุณฮิโรชิ อิโตะ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นชาวญี่ปุ่นเพียงคนเดียวของดิฉันในเวลานั้น ดิฉันจำได้ว่าตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินเกี่ยวกับบริษัทนี้ ที่มีประวัติการพัฒนามากอย่างยาวนาน และเพราะเป็นเพื่อนกันนี่เอง ดิฉันจึงได้รับการติดต่อจากคุณฮิโรชิอีกครั้งในเวลาต่อมาและดิฉันก็กลายมาเป็นกรรมการบริหารทั่วไปในปี 2013

การลงทุนกับบุคลากรที่มีความสามารถอย่างต่อเนื่องและใจกว้าง

บทบาทของดิฉันภายใน อิโตะ คอร์เปอเรชั่น คือให้การสนับสนุนในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจากมุมมองที่เป็นกลางของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร สิ่งสำคัญที่สุดของบริษัทก็คือแรงงาน เพราะเหตุนี้ที่ อิโตะ คอร์เปอเรชั่น จึงให้ความสำคัญในการฝึกอบรมบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อิโตะ คอร์เปอเรชั่นมุ่งมั่นที่จะสร้างแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่โอบอ้อมอารีย์ รวมทั้งส่งเสริมด้านการศึกษา, การเดินทางธุรกิจในต่างประเทศ และหลักสูตรการฝึกอบรม ดิฉันเชื่อความพยายามของเราได้รับการให้ความสำคัญ

ศักยภาพที่เติบโตของพนักงานแต่ละคนส่งผลถึงพัฒนาการของบริษัท

เพื่อให้ อิโตะ คอร์เปอเรชั่น เติบโตได้ มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะพัฒนาบริษัทในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บอร์ดคณะผู้บริหาร จึงสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยเน้นให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของพวกเขา และทำให้พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยไม่คำนึงถึงอายุ,ประสบการณ์ และเพศ โดยทำให้พนักงานแต่ละคนเติบโต และเสนอตำแหน่งงานที่พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ นวัตกรรมของอิโตะ ล้วนเกิดมาจากไอเดียของพนักงานของเรา ดิฉันเชื่อว่าวงจรด้านการพัฒนาศักยภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงผลักดันในพัฒนาการของบริษัท

ผู้จัดการ บริษัท อิโตะ - Ayumi Furui

ITO Thailand Director Yoshiaki Iwaki

สามสิ่งที่สำคัญในการทำงานในต่างประเทศ

หลายปีก่อน เพื่อนร่วมงานอาวุโสคนหนึ่งสอนผมว่า เมื่อทำงานในต่างประเทศ “มีสามสิ่ง” ที่สำคัญ พวกเขาจะ “ซึมซับ, เปลี่ยนแปลง, ปรับตัว” มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น แล้วเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเองให้เข้ากับพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น ประโยคง่ายๆ เพื่อทักทายผู้คนในภาษาท้องถิ่น ถ้าคุณทำได้ ผู้คนก็จะเกิดความประทับใจและคิดว่า “คนนี้จะพยายามปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของเรา”

อันที่จริงเมื่อมันมาถึงส่วนของการ “ซึมซับ” มันมีจุดที่ผมตกที่นั่งลำบากอยู่เหมือนกัน มีครั้งหนึ่งตอนที่เราปิดดีลใหญ่ได้ในจังหวัดที่ห่างไกล เราได้รับเชิญให้ไปกินเลี้ยงจากอีกบริษัท ประเทศจีนเป็นประเทศที่มักเอาการกินเหล้าสังสรรค์มาเชื่อมความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ แต่เป็นเพราะผมมีเวลาน้อยมากก่อนที่จะบินกลับ ผมจึงปฏิเสธคำเชิญ พอวันรุ่งขึ้นเขาก็บอกผมว่า “เราไม่สามารถทำธุรกิจกับคนที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเรา”

คุณลักษณะอะไรบ้างที่จำเป็นต้องมีในผู้เล่นระดับโลก

คุณอิวากิ: อิโตะ คอร์เปอเรชั่นได้ตั้งเป้าในการเพิ่มยอดขายในต่างประเทศ ให้อยู่ในระดับเดียวกับยอดขายในประเทศ เพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมาย มันจำเป็นที่จะต้องเพิ่มฐานการตลาดในต่างประเทศ แต่เรายังคงมีกำลังคนไม่พอที่จะทำอย่างนั้น ดังนั้นแน่นอนสิ่งที่จำเป็นต้องมีคนที่มีความปรารถนาที่จะทำงานอย่างหนักในต่างประเทศ!

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำงานในต่างประเทศ ไม่ใช่แค่ความสามารถทางภาษา แต่ต้องมีการคิดบวกที่กล้าหาญ เมื่อคุณพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้านวัฒนธรรม มันจะมีความเครียดที่คุณอาจจะไม่เคยรู้สึกตอนอยู่ญี่ปุ่น แม้ในขณะที่ช้อปปิ้ง เพียงแค่เรื่องเงินทอนยังซับซ้อน หรือคุณอาจได้รับของที่คุณไม่ได้สั่ง แล้วก็เรื่องนู่นนี่นั่นมากมาย ในเวลาเช่นนี้คุณจะต้องแกร่ง คิดบวกเข้าไว้ และไม่ลืมที่จะยิ้ม

ไม่เสี่ยง ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา

ผมได้มีส่วนร่วมในธุรกิจก่อตั้งโรงงาน และการเริ่มต้นธุรกิจศูนย์เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ใหญ่อันดับแรกๆในการทำงานต่างประเทศของผมเช่นกัน ผมชอบมวยปล้ำอาชีพญี่ปุ่น และแทนที่ผมจะเลือกเชียร์คนที่ชนะตลอดอย่าง ไจแอนท์ บาบะ ผมกลับชอบพวกมวยรองที่แพ้แล้วแพ้อีกแต่ก็ยังท้าชาวบ้านปล้ำอยู่นั่นแหละอย่าง แอนโตนิโอ อิโนกิ (หัวเราะ) ผมมักจะคิดเกี่ยวกับประเภทของความท้าทายที่สามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาจากศูนย์ แค่ 1 จาก 0 ก็ยังดี

เมื่อคุณกำลังคิดที่จะขยายธุรกิจในต่างประเทศ ถ้าคุณไม่รีบลงมือให้ไว คุณก็อาจจะเสียงานไปเลย ถ้ามีไอเดียก็รีบทำซะ ผมเองก็ทำอย่างนั้นเหมือนกัน

กรรมการผู้จัดการบริษัท อิโตะ ประเทศไทย - Yoshihiro Oyama