บริษัท สาขา - ประเทศจีนเครื่องหมายบริษัท อิโตะ

บริษัท อิโตะ เซี่ยงไฮ้ จำกัด - บริษัท สาขา ประเทศจีน

บริษัท อิโตะ เซี่ยงไฮ้ จำกัด

Room 902, Chunqiu International Building, No.699
Zhaohua Road, Changning District, Shanghai P.R. China 200050
Tel +86-21-6235-0279, Fax +86-21-6235-1769

บริษัท อิโตะ (เซี่ยงไฮ้) จำกัด - สาขาเซินเจิ้น

บริษัท อิโตะ เซี่ยงไฮ้ จำกัด สาขาเซินเจิ้น

Room 3552, Floor 35, Panglin Plaza, No. 2002 Jiabin Rd,
Luohu District, Shenzhen, Guangdong Province, China. 518001
Tel +86-755-2238-5147 Fax +86-755-2238-5145