ปรัชญาขององค์กร

อิโตะ ปรัชญาขององค์กรอิโตะ ปรัชญาขององค์กร

อิโตะ คอร์เปอเรชั่น ได้นำปรัชญาขององค์กรมาใช้เป็นรากฐานในการสร้างมูลค่า พันธกิจสัญญาและ วิสัยทัศน์

พันธกิจสัญญา

เราสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆให้กับลูกค้า

พันธกิจสัญญา ของ อิโตะ คอร์เปอเรชั่น ก็คือการมีส่วนช่วยสนับสนุนลูกค้า และสร้างเครือข่ายผ่านการผสมผสานนวัตกรรม เราสร้างโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์, บุคลากร, องค์กร และความคิดสร้างสรรค์ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวงจรที่เราสามารถสร้างโอกาส และมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ซึ่งมีส่วนทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ถือกำเนิดขึ้นบนโลก

การสร้างมูลค่า

องค์กรที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ทุกคน

การสร้างมูลค่า เพื่อให้เราสามารถให้บริการลูกค้าและสังคมด้วยโอกาสใหม่ ๆ เราจะต้องเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม นอกจากนี้เพื่อเพิ่มระดับในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างสรรค์โลก นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราใช้เวลาอย่างมากเพื่อจะเพิ่มระดับของลูกค้าของเรา และความพึงพอใจในการดำเนินการเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราใช้เวลาของเราให้เกิดคุณค่า เพื่อให้บรรลุสิ่งต่อไปนี้ในฐานะองค์กร:

  • เคารพซึ่งกันและกัน และเข้าใจคุณค่าของความหลากหลายที่จะไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเพศไหน, สัญชาติใด, อายุประสบการณ์มากแค่ไหน ฯลฯ
  • ปลูกฝังวัฒนธรรมด้านสร้างความสามัคคี และให้กำลังใจ รวมถึงสนับสนุนในความพยายามของคนอื่น ๆ
  • มุ่งมั่นเพื่อเติมเต็มชีวิตร่วมกัน ไม่เพียงแต่กับการทำงาน แต่ยังรวมถึงการให้ความสำคัญกับครอบครัว และสังคม
  • ให้การจ้างงาน พร้อมพัฒนาทักษะและโอกาสเพื่อสร้างความก้าวหน้าแก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่า การกระทำของเรามีความยุติธรรมและศีลธรรม

วิสัยทัศน์

“พัฒนาโลกด้วยอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย”

วิสัยทัศน์ ของ อิโตะ คอร์เปอเรชั่น คือ “ชิ้นส่วนสำหรับการเคลื่อนย้าย” เป็นอาณาจักรธุรกิจที่เราสร้างมูลค่า มองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายได้ช่วยปลดภาระผู้คนจากแรงงานหนัก ทำให้เกิดการขนส่งไปยังสถานที่ห่างไกล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกที่ ในช่วงก่อตั้ง บริษัทของเรามีบทบาทในการฟื้นตัวหลังสงคราม โดยการสร้างเครื่องจักรและชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้คนสามารถนำมาใช้การเคลื่อนย้ายจากสมรภูมิที่มอดไหม้ในโตเกียว ปีแล้วปีเล่าที่ผ่านมา เราจะยังคงใช้ “อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย” เป็นยานพาหนะเพื่อช่วยให้คนสร้างและการพัฒนาวิทยาการ “การขนย้าย” บนโลกใบนี้ เราจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุ และทำให้ทุกชีวิตเกิดความปลอดภัยมากขึ้น“ชิ้นส่วนสำหรับการเคลื่อนย้าย” เป็นอาณาจักรธุรกิจที่เราสร้างมูลค่า มองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายได้ช่วยปลดภาระผู้คนจากแรงงานหนัก ทำให้เกิดการขนส่งไปยังสถานที่ห่างไกล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกที่ ในช่วงก่อตั้ง บริษัทของเรามีบทบาทในการฟื้นตัวหลังสงคราม โดยการสร้างเครื่องจักรและชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้คนสามารถนำมาใช้การเคลื่อนย้ายจากสมรภูมิที่มอดไหม้ในโตเกียว ปีแล้วปีเล่าที่ผ่านมา เราจะยังคงใช้ “อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย” เป็นยานพาหนะเพื่อช่วยให้คนสร้างและการพัฒนาวิทยาการ “การขนย้าย” บนโลกใบนี้ เราจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุ และทำให้ทุกชีวิตเกิดความปลอดภัยมากขึ้น