เพิ่มประสิทธิภาพด้วย คอนเวเยอร์ รางแยก แบบโค้ง

เพิ่มประสิทธิภาพด้วย คอนเวเยอร์ รางแยก แบบโค้งไอคอน พลัส- อิโตะ ประเทศไทย

โรงงานผลิตรถยนต์ต้องการพัฒนาไลน์การผลิตและระบบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยอิโตะ ไทยแลนด์ออกแบบ คอนเวเยอร์ รางแยก แบบโค้ง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการการผลิต

ความต้องการของลูกค้า

  1. ชิ้นส่วนจะต้องถูกส่งตรงจากเครื่องปั๊มขึ้นรูปไปยังพื้นที่ๆใช้ตรวจสอบชิ้นส่วน
  2. พื้นที่ในโรงงานมีจำกัด จึงไม่สามารถใช้ระบบเคลื่อนย้ายที่มีขนาดใหญ่ได้
  3. กระบวนการตรวจสอบต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ทำให้อาจไม่ทันกับความเร็วของชิ้นส่วนที่ถูกส่งต่อมาจากเครื่องปั๊มขึ้นรูป

ข้อเสนอของเรา - เพิ่มประสิทธิภาพด้วย คอนเวเยอร์ รางแยก แบบโค้ง

รวมกระบวนการปั๊มขึ้นรูป และตรวจสอบไว้ด้วยกัน

  • จัดวางส่วนของการตรวจสอบเอาไว้ที่ทั้งสองฝั่งของเครื่องปั๊มขึ้นรูป และส่งชิ้นส่วนที่ปั๊มขึ้นรูปแล้วไปยังผู้ตรวจสอบด้วยคอนเวเยอร์ รางเเยก แบบโค้งที่ติดตั้งไว้ในไลน์การผลิต
  • ลดการใช้พื้นที่ในโรงงานด้วย คอนเวเยอร์ รางแยก แบบโค้ง
  • ปรับระยะเวลาของการตรวจสอบให้ทำความเร็วทันกระบวนการบีบอัด ด้วยการเพิ่มพื้นที่ตรวจสอบอีกหนึ่งจุด

ผลตอบรับจากลูกค้า

  • การใช้คอนเวเยอร์ รางแยก แบบโค้ง เป็นคำแนะนำที่มีวิสัยทัศน์
  • การใช้กระบวนการบีบอัดที่กำลังการผลิตสูงสุด เป็นการลดกระบวนการที่ยืดเยื้อ

Share Post:

แชร์บน Digg แชร์บน Facebook แชร์บน Google Plus แชร์> บน  Linkedin แชร์ บน  Myspace แชร์ บน Pinterest แชร์ บน Reddit แชร์ บน Stumbleupon