คอนเวเยอร์รางแยกแบบโค้ง

คอนเวเยอร์รางแยกแบบโค้ง ไอคอน พลัส- อิโตะ ประเทศไทย

โรงงานผลิตรถยนต์ต้องการพัฒนาไลน์การผลิตและระบบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยอิโตะ ไทยแลนด์ออกแบบคอนเวเยอร์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการการผลิต

ความต้องการของลูกค้า

 1. ชิ้นส่วนจะต้องถูกส่งตรงจากเครื่องปั๊มขึ้นรูปไปยังพื้นที่ๆใช้ตรวจสอบชิ้นส่วน
 2. พื้นที่ในโรงงานมีจำกัด จึงไม่สามารถใช้ระบบเคลื่อนย้ายที่มีขนาดใหญ่ได้
 3. กระบวนการตรวจสอบต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ทำให้อาจไม่ทันกับความเร็วของชิ้นส่วนที่ถูกส่งต่อมาจากเครื่องปั๊มขึ้นรูป

ข้อเสนอของเรา - คอนเวเยอร์รางแยกแบบโค้ง

รวมกระบวนการปั๊มขึ้นรูป และตรวจสอบไว้ด้วยกัน

 • จัดวางส่วนของการตรวจสอบเอาไว้ที่ทั้งสองฝั่งของเครื่องปั๊มขึ้นรูป และส่งชิ้นส่วนที่ปั๊มขึ้นรูปแล้วไปยังผู้ตรวจสอบด้วยคอนเวเยอร์ที่ติดตั้งไว้ในไลน์การผลิต
 • ลดการใช้พื้นที่ในโรงงานด้วยคอนเวเยอร์รางแยกแบบโค้ง
 • ปรับระยะเวลาของการตรวจสอบให้ทำความเร็วทันกระบวนการบีบอัด ด้วยการเพิ่มพื้นที่ตรวจสอบอีกหนึ่งจุด

ผลตอบรับจากลูกค้า

 • การใช้คอนเวเยอร์รางแยกแบบโค้ง เป็นคำแนะนำที่มีวิสัยทัศน์
 • การใช้กระบวนการบีบอัดที่กำลังการผลิตสูงสุด เป็นการลดกระบวนการที่ยืดเยื้อ

Share Post:

แชร์บน Digg แชร์บน Facebook แชร์บน Google Plus แชร์ คอนเวเยอร์รางแยกแบบโค้ง บน Linkedin แชร์ คอนเวเยอร์รางแยกแบบโค้ง บน Myspace แชร์ คอนเวเยอร์รางแยกแบบโค้ง บน Pinterest แชร์ คอนเวเยอร์รางแยกแบบโค้ง บน Reddit แชร์ คอนเวเยอร์รางแยกแบบโค้ง บน Stumbleupon