การดำเนินงานระหว่างประเทศ อิโตะ คอร์เปอเรชั่น - การดำเนินงานระหว่างประเทศ

อิโตะ คอร์เปอเรชั่น การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย

การก่อตั้งสาขาในต่างประเทศของ อิโตะ คอร์เปอเรชั่น เริ่มจาก 2 สาขา ซึ่งก่อตั้งที่เซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนเป็นที่แรกในปี2006 และสาขาที่ 2 อิโตะ ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครในประเทศไทยเมื่อปี 2014 ทั้ง 2 สาขาเป็นศูนย์รวมของผู้คนในเอเชียแปซิฟิก และอาเซียน อีกทั้งยังรวมเทคโนโลยีและความก้าวหน้าต่างๆไว้มากมาย และเราได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยเริ่มจากในประเทศจีน และมีศูนย์การผลิตอยู่ในอาเซียน รวมถึงยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยากร่วมธุรกิจในกระบวนการผลิตระหว่างประเทศอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถจัดหาและสนับสนุนสินค้าที่ต้องนำเข้า อย่างที่ลูกค้าต้องการได้จากต่างประเทศเพื่อการขยายตัวของตลาดในอาเซียน

  • (สาขาเซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน)
  • บริษัท อิโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด (กรุงเทพ, ประเทศไทย)
ประเทศจีน
บริษัท อิโตะ (เซี่ยงไฮ้) จำกัด
ก่อตั้งเมื่อปี 2006

ประเทศไทย
บริษัท อิโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
ก่อตั้งเมื่อปี 2014

ประเทศญี่ปุ่น
อิโตะ คอร์เปอเรชั่น
ก่อตั้งเมื่อ 1953
การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ในญี่ปุ่น, ไทย และจีน
ประสิทธิภาพของราคาและคุณภาพ

ประสิทธิภาพของราคาและคุณภาพ

เรามีการวางแผนที่จะขยายบริษัทไปยังต่างประเทศ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความสมดุลระหว่างราคาและคุณภาพ โดยจะแนะนำประวัติและข้อมูลของบริษัท วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการผลิต รวมทั้งมีตัวอย่างสินค้าให้แก่ลูกค้าของเรา

อิโตะ มีเครือข่ายทั่วโลก

เครือข่ายทั่วโลก

เราดูแลและสำรวจกระบวนการผลิตของโรงงานในทุกๆที่ สินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ การจัดส่งมีความตรงเวลา พวกเราแชร์ข้อมูลระหว่างกันในแต่ละสาขา ดังนั้นจึงทำให้สามารถรับรู้และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในแต่ละประเทศได้อย่างรวดเร็ว

การสื่อสารระหว่างลูกค้าและพนักงาน

การสื่อสารระหว่างลูกค้าและพนักงาน

ภาษาสามารถเป็นอุปสรรคในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ แต่พนักงานของเราสามารถจัดการให้ลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เพราะพนักงานของเราสามารถสื่อสารได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น จีน อังกฤษ ไทย และเกาหลี

อิโตะ เราเป็นตัวแทนหรือตัวกลางของลูกค้า

ตัวแทนหรือตัวกลางของลูกค้า

เราสามารถเป็นตัวแทนหรือตัวกลางให้แก่ลูกค้าได้ในการติดต่อและหาโอกาสทางธุรกิจในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออก