ตำแหน่งงานที่ว่าง - อิโตะ ไทยแลนด์ ตำแหน่งงานว่าง – บริษัท อิโตะ ประเทศไทย

ตำแหน่งงานที่ว่าง ผู้ชำนาญการขาย, พนักงานฝ่ายขาย วิศวกรฝ่ายขาย
ประเภทสัญญา ประจำ
สถานที่ บริษัท อิโตะ ไทยแลนด์ จำกัด
ชั้น 15 ห้องเลขที 15-02C อาคาร ชาร์เตอร์สแควร์ 152 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 (รถไฟฟ้าสุรศักดิ์)
เวลางาน วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30-17:30
คุณสมบัติ ความสามารถ/ประสบการณ์สำหรับตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขาย
  • มีประสบการณ์การขายแบบ B2B มากกว่า 2 ปี
  • มีประสบการณ์ หรือ สนใจในการพัฒนาฐานลูกค้า/ การพัฒนาแผนธุรกิจใหม่ๆ
  • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (ระดับธุรกิจ)
ความสามารถ/ประสบการณ์สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขาย
  • มีประสบการณ์หรือจบการศึกษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ หรือ สนใจในการพัฒนาฐานลูกค้า/ การพัฒนาแผนธุรกิจใหม่ๆ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

ขั้นตอนการสมัคร อิโตะ ไทยแลนด์ ขั้นตอนการสมัครงาน – บริษัท อิโตะ ประเทศไทย

ขั้นตอนการสมัคร คัดกรองผู้สมัคร หลังจากนั้นมีการสัมภาษณ์ 2 ครั้ง
เอกสารในการสมัคร เรซูเม่ (ประวัตส่วนตัว)

ค่าตอบแทนค่าตอบแทน – บริษัท อิโตะ ประเทศไทย

สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
เบี้ยเลี้ยง
  • เบิกค่าเดินทาง
  • เบิกค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถยนต์ (สำหรับบุคคลซึ่งใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง)
การปรับเงินเดือน ปรับเงินเดือนปีละหนึ่งครั้ง คือ เดือนมกราคม
โบนัส (โดยประมาณ) 1-3 เดือน (เดือนธันวาคม) ทั้งนี้ขึ้นกับรายได้ของบริษัทและความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคลด้วย
ระยะเวลาทดลองงาน 119 วัน
วันหยุดพักผ่อน 6 วัน, โดยจะเพิ่มวันหยุด 1 วันในทุกๆปีตามระยะสัญญาของพนักงาน