บูทป้องกันสะเก็ดไฟ จาก หุ่นยนต์เชื่อม

บูทป้องกันสะเก็ดไฟ จาก หุ่นยนต์เชื่อม Plus Logo - ITO Corporation

การเชื่อมชิ้นงานต้องอาศัยความละเอียดจึงใช้คนเชื่อมชิ้นงานโดยตรง พนักงานที่ทำงานเชื่อมจะได้รับอันตรายจากควัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและอาจก่อให้เกิดโรคตามมาได้ อิโตะ ไทยแลนด์ขอเสนอ บูทป้องกันสะเก็ดไฟ จาก หุ่นยนต์เชื่อม เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายจากควันเชื่อมและสะเก็ดไฟ

ความต้องการของลูกค้า

  1. การติดตั้งระบบอัตโนมัติของงานเชื่อม
  2. เพื่อกำจัดหรือลด *ควันที่เกิดจากการเชื่อม ภายในโรงงานและเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน

*ควันที่เกิดจากการเชื่อมก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ, โรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดวัณโรคและโรคมะเร็งได้ 
(ข้อมูลอ้างอิงจากบทความ : The Health and Safety Executive: 
http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/wl3.pdf)

คำแนะนำของ อิโตะ ไทยแลนด์

ทางบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านติดตั้ง บูทป้องกันสะเก็ดไฟ จาก หุ่นเชื่อม

  • การติดตั้ง บูทป้องกันสะเก็ดไฟ จาก หุ่นเชื่อม เป็นการแยกพื้นที่ระหว่างผู้เชื่อมและพื้นที่เชื่อมชิ้นงาน
  • ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เชื่อมโดยที่ผู้เชื่อมงานนนั้นจะไม่ต้องรับผลกระทบทางด้านสุขภาพจากการเชื่อมชิ้นงาน

ITO Welding Robot Booth

(สามารถมองการทำงานผ่าน แผ่นอะครีลิค และม่านกั้น ได้ชัดเจน)

รายละเอียดของ บูทป้องกันสะเก็ดไฟ จาก หุ่นยนต์เชื่อม

วัสดุที่ใช้ : วัสดุที่ใช้ ทำมาจากเหล็กกล้า SS400 ซึ่งมีความแข็งแรงสูงและมีคุณภาพดีสำหรับโครงสร้างของบูท

welding booth view1

แผ่นอะครีลิค และม่านกั้น: สามารถมองทะลุผ่านได้ชัดเจน และปกป้องสายตาจากแสงและสะเก็ดไฟจากการเชื่อม นอกจากนั้น ยังสามารถเลือกสีของแผ่นอะครีลิค และสีของม่านกั้นได้

ITO welding booth view2

ท่อดูดควัน: สามารถติดตั้งได้โดยตรงกับบูทสำหรับงานเชื่อมเพื่อลดปริมาณของควันที่ได้จากการเชื่อม และสามารถต่อเข้ากับระบบการจัดการอากาศภายในโรงงานได้

ITO Thailand welding booth view3

บูทสำหรับงานเชื่อมสามารถนำไปติดตั้งได้ทั้งสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่มีระบบงานเชื่อมอัตโนมัติที่สำหรับใช้งานไลน์การผลิต
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบงานเชื่อมอัตโนมัติอยู่แล้ว

Share Post:

แชร์บน Digg แชร์บน Facebook แชร์บน Google Plus แชร์> บน  Linkedin แชร์ บน  Myspace แชร์ บน Pinterest แชร์ บน Reddit แชร์ บน Stumbleupon