แว่นตาอัจฉริยะ นวัตกรรมล่าสุด

แว่นตาอัจฉริยะ นวัตกรรมล่าสุดไอคอน พลัส- อิโตะ ประเทศไทย

อิโตะ ไทยแลนด์ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่เป็น นวัตกรรมล่าสุด คือ แว่นตาอัจฉริยะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าเดินทางสำหรับวิศวกรเพื่อไปตรวจดูงาน

ความต้องการของลูกค้า

ผู้ผลิตเครื่องจักรกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิศวกรในการไปแก้ไขปัญหาหน้าตัวเครื่องที่โรงงานลูกค้า  และในบางครั้ง วิศวกรที่ทางบริษัทส่งไปก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้เนื่องจากขาดความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ

ข้อเสนอของเรา - แว่นตาอัจฉริยะ นวัตกรรมล่าสุด

แว่นตานี้ไม่ใช่แค่แว่นธรรมดา แต่คือ แว่นตาอัจฉริยะ  นวักรรมล่าสุด ที่เราภูมิใจนำเสนอ
แว่นตาอัจฉริยะ นี้เพิ่มขีดความสามารถของวิศวกรผู้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเครื่องจักร หรือไลน์ผลิตได้ในทันที เขาสามารถรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาตรงหน้าจากหัวหน้างานที่อาจอยู่ที่ต่างประเทศ ทั้งนี้ เขายังสามารถแก้ไขเครื่องจักรได้อย่างสะดวกเพราะเขาสามารถใช้ทั้งสองมือแก้ไขเครื่องได้ แว่นตาอัจฉริยะนี้สามารถช่วยคุณประหยัดทั้งเงินและเวลา ทั้งยังช่วยให้หัวหน้างานผู้ซึ่งมีตารางงานยุ่งอยู่แล้ว ไม่ต้องเดินทางข้ามประเทศมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า แต่เขายังสามารถให้คำแนะนำผ่านทางวิศวกรผู้สวมแว่นนี้ เสมือนเขามาปฏิบัติงานที่หน้าเครื่องจักรด้วยตัวเอง 

ประโยชน์เพิ่มเติม

ประโยชน์ด้านอื่นๆ

■สามารถตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักรได้ทันเวลา

■คำเสนอแนะในการแก้ไข'งานสามารถส่งผ่านทางแว่นตาได้ทันทีด้วย นวัตกรรมล่าสุด

■สามารถแก้ไขหรือชี้แนะวิศวกรผ่านทางฟังก์ชั่นการเขียนผ่านรูปที่ส่งมาในแว่น

 

รายละเอียดของแว่นตาอัจฉริยะ

・ทางอิโตะจัดจำหน่ายแว่นตาอัจฉริยะหลากหลายรุ่นเพื่อให้ตรงกับทุกความต้องการของคุณ

                        แว่นตาอัจฉริยะ, นวัตกรรมล่าสุด

ผลตอบรับจากลูกค้า

หลังจากใช้แว่นตาอัจฉริยะนี้ทำให้เราสามารถบริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ทำให้ลูกค้าประทับใจในการบริการของเรามาก

Share Post:

แชร์บน Digg แชร์บน Facebook แชร์บน Google Plus แชร์> บน  Linkedin แชร์ บน  Myspace แชร์ บน Pinterest แชร์ บน Reddit แชร์ บน Stumbleupon