หน้าหลัก > ระบบอัตโนมัติในโรงงาน > ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ

ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ

ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ ของ อิโตะ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายซึ่งขนส่งวัสดุที่มีน้ำหนักทั้งน้อยและมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่่หนึ่งโดยอัตโนมัติ

คุณลักษณะ

    ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ ถูกใช้มากในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ เหมืองแร่ ยานยนต์ การเกษตร คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ แปรรูปอาหาร การบิน ยา สารเคมี ขวดและกระป็อง และบรรจุภัณฑ์ แม้ว่า สายพานสามารถลำเลียงวัสดุได้หลากหลาย แต่วัสดุส่วนมากได้แก่ อาหาร เช่น ถั่ว กระป๋องและขวด ชิ้นส่วนยานยนต์ เศษเหล็ก ยาและผงแป้ง ไม้และเฟอร์นิเจอร์ และข้าวสารหรืออาหารสัตว์ มีหลายปัจจัยที่จำเป็นในการเลือกระบบลำเลียงให้เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้ว่าระบบลำเลียงจะถูกใช้งานอย่างไร สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้แก่ การใช้งานสายพาย เช่น การเคลื่อนย้าย การสะสมและการคัดเลือก ขนาดของวัสดุ น้ำหนักและรูปร่วง รวมถึงสถานที่ลำเลียงและจุดที่รับวัสดุ

ข้อมูลอื่น ๆ

    ระบบสายพานสามารถเคลื่อนย้ายวัสดุได้อย่างปลอดภัยจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งหากทำโดยใช้แรงงานคนแล้วจะมีราคาแพงมาก 

    ระบบสายพานสามารถติดตั้งได้ทุกที่ และปลอดภัยมากกว่าการใช้รถยกและเครื่องจักสำหรับเคลื่อนย้ายเป็นอย่างมาก

    ระบบสายพานสามารถลำเลียงวัตถุได้ทุกขนาด รูปร่างและน้ำหนัก 

    นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยพิเศษที่ช่วยป้องกันการเกิดอุบัจิเหตุ 

    นอกจากนี้ อิโตะ ประเทศไทย ยังมีหลายตัวเลือกให้เลือกสำหรับการเดินระบบสายพาน รวมทั้ง ระบบไฮดรอลิก ระบบจักรกลและระบบอัตโนมัติ ซึ่งติดตั้งให้ตามความต้องการของลูกค้า