หน้าหลัก > อุปกรณ์โรงงาน > ระบบพ่นหมอกประหยัดพลังงาน

ระบบพ่นหมอกประหยัดพลังงาน

อิโตะ ประเทศไทย มี ระบบพ่นหมอกประหยัดพลังงาน ที่สามารถลดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้ 10-20% นอกจากนี้ยังติดตั้งและใช้งานง่าย เเละเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะ

ระบบพ่นหมอกประหยัดพลังงาน เป็นโซลูชั่นเพื่อการประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศโดยลดอัตราการใช้ไฟฟ้า สำหรับประเทศเมืองร้อนอย่างประเทศไทย การใช้เครื่องปรับอากาศนั้นต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก ดังนั้น การประหยัดพลังงานด้วยวิธีที่คุ้มค่านั้นเป็นสิ่งจำเป็น อิโตะ ประเทศไทย ได้ออกแบบโซลูชั่นนี้เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่ดึงเข้ามาในหน่วยภายนอกของเครื่องปรับอากาศด้วยการติดตั้งปั๊มที่หน่วยภายนอกซึ่งจะพ่นละอองน้ำออกมา ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศของประเทศไทยที่มีอุณหภูมิemสูงตลอดทั้งปี

ข้อมูลอื่น ๆ

ระบบพ่นหมอกประหยัดพลังงาน ลดอุณหภูมิของอากาศบริเวณรอบๆ คอมเพรสเซอร์ ทำให้คอมเพรสเซอร์ใช้กำลังน้อยลงในการแลกเปลี่ยนความร้อน

     •  พ่นละอองน้ำแบบความดันสูง ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้น้ำปริมาณน้อย

     •  ออกแบบให้เพรียวบาง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม