เซนเซอร์วัดระดับ

เซนเซอร์วัดระดับ ของ อิโตะ ประเทศไทย แบบเรดาร์ถูกออกแบบมาเพื่อวัดระดับของวัสดุของแข็งและอนุภาคในระยะปานกลาง/ยาว  และระดับของเหลว สลัดจ์และของผสมกึ่งเหลวในระยะสั้น/ปานกลาง

คุณลักษณะ

       วัดแสดงระดับของวัสดุ (ของแข็ง/ของเหลว)ที่เก็บอยู่ในไซโล ถังกราย หรือถังอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลอื่น ๆ

       เซนเซอร์วัดระดับแบบเรดาร์ใช้เทคโนโลยีคลื่นไมโครเวฟความถี่ 26 Ghz ช่วยให้วัดระดับของเหลว สารกึ่งเหลว โฟมและอื่นๆ สามารถใข้งานได้กับงานน้ำและน้ำเสียง แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ โรงงาน บ่อบำบัด เป็นต้น การตั้งค่าเพียงแค่ใช้พารามิเตอร์ 4 ตัว  สามารถเลือกภาษาได้ทั้งภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่นหรือเกาหลี เครื่องยังมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟด้วยระบบ HART แบบ 2 สายไฟ