เซนเซอร์วัดระดับ

เซนเซอร์วัดระดับ ของ อิโตะ ประเทศไทย แบบเรดาร์ถูกออกแบบมาเพื่อวัดระดับของวัสดุของแข็งและอนุภาคในระยะปานกลาง/ยาว และระดับของเหลว สลัดจ์และของผสมกึ่งเหลวในระยะสั้น/ปานกลาง

คุณลักษณะ

    เซนเซอร์วัดระดับ วัดแสดงระดับของวัสดุ (ของแข็ง/ของเหลว)ที่เก็บอยู่ในไซโล ถังกราย หรือถังอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

    เซนเซอร์วัดระดับ มีขนาดกระทัดรัดเเละมีความถี่สูง ส่งผลให้ความสามารถในการวัดระดับมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

ข้อมูลอื่น ๆ

    •  เซนเซอร์วัดระดับแบบเรดาร์ใช้เทคโนโลยีคลื่นไมโครเวฟความถี่ 26 Ghz ช่วยให้วัดระดับของเหลว สารกึ่งเหลว โฟมและอื่นๆ 

    • สามารถใช้งานได้ในน้ำปกติและน้ำเสีย รวมไปถึงในแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ โรงงาน บ่อบำบัด เป็นต้น 

    • การตั้งค่าเพียงแค่ใช้พารามิเตอร์ 4 ตัว บน LCD

    • สามารถเลือกภาษาได้ทั้งภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่นหรือเกาหลี
 
    •  เครื่องยังมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา 

    • ลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟด้วยระบบ HART แบบ 2 สายไฟ

จักจำหย่านโดย อิโตะ ประเทศไทย