หน้าหลัก > อุปกรณ์โรงงาน > ชั้นเก็บของเคลื่อนที่

ชั้นเก็บของเคลื่อนที่

ชั้นเก็บของเคลื่อนที่ จัดทำโดย อิโตะ ประเทศไทย จะช่วยลดจำนวนทางเดินระหว่างชั้นให้น้อยที่สุด และทางเดินสามารถเปิดเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ระหว่างชั้นเคลื่อนที่กับกำแพง หรือระหว่างชั้น

คุณลักษณะ

   ชั้นเก็บของเคลื่อนที่ เหมาะสำหรับสินค้าปริมาณปานกลาง ซึ่งมีความแตกต่างของสินค้าไม่มาก และไม่จำเป็นต้องเข้าถึงบ่อย 

    ชั้นวางเคลื่อนที่ ของ อิโตะ ประเทศไทย จะประหยัดทางเดิน และเพิ่มช่องว่างสำหรับเก็บของในพื้นที่เดียวกัน (มากถึง 90% เมื่อเทียบกับชั้นวางของแบบดั้งเดิม) นอกจากนี้ ทุกหน่วยยังสามารถเข้าถึงได้โดยตรงทุกเวลา

ข้อมูลอื่น ๆ

   - ลดทางเดินระหว่างชั้นได้ถึง 90% 
   - สามารถใช้กับสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อนได้ 
   - ลดระยะการเดินทาง
   - ทำให้ใช้พื้นที่ได้มีประสิทธิภาพ 
   - สามารถเข้าถึงได้ทุกตำแหน่ง

    ชั้นวางเคลื่อนได้ถูกติดตั้งกับฐานที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Carriage โดยจะช่วยลดจำนวนทางเดินระหว่างชั้นให้น้อยที่สุด โดยแต่ละชั้้นสามารถมีทางเดินได้ 1 ทางเดิน และหากจำเป็น ทางเดินสามารถเปิดเพื่อให้เข้าถึงชั้นเคลื่อนที่สองชั้น หรือระหว่างชั้นเคลื่อนที่กับกำแพง หรือระหว่างชั้นวางถาวรและกำแพง