หน้าหลัก > ระบบอัตโนมัติในโรงงาน > หุ่นยนต์หยิบสินค้า

หุ่นยนต์หยิบสินค้า

หุ่นยนต์หยิบสินค้า ของ อิโตะ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการหยิบและบรรจุอาหาร ยาและเครื่องสำอาง รวมไปถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์อื่นๆ

คุณลักษณะ

    หุ่นยนต์รุ่น MPP ของ อิโตะ ประเทศไทย สามารถติดตั้งในพื้นที่เล็กๆ โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุดในกลุ่ม ซึ่งสามารถหยิบจับได้ด้วยความเร็วสูง มีระยะการเคลื่อนที่กว้างและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
   - 150 cpm*2 รับน้ำหนักได้ 3 กิโลกรัม และ 230 cpm*3 รับน้ำหนักได้ 1 กิโลกรัม 
   - งานเดินสายและงานเดินท่อสามารถทำได้โดยใช้ hollow section (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร) อยู่ที่กลางตัวเครื่อง 

    สามารถหยิบจับได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว ด้วยการผสมผสานระหว่างระบบสายพานคู่ ระบบวิชั่นและระบบการจัดการการผลิต

ข้อมูลอื่น ๆ

จุดประสงค์หลักในการติดตั้งหุ่นยนต์หยิบจับรุ่น MPP
   - ประสิทธิภาพสูง 
   - มีระยะการเคลื่อนที่กว้างและใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
   - ความสะอาดสูง 
   - ติดตั้งได้โดยประหยัดพื้นที่

หุ่นยนต์รุ่น MPP ถูกออกแบบเพื่อให้คงความสะอาดในระดับสูงสำหรับการหยิบจับอาหาร
   - ข้อต่อแบบบอลนั้นปราศจากน้ำมัน เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีการหล่อลื่นด้วยตัวเอง ซึ่งได้รับการรองรับจากกฏหมายด้านความสะอาดของอาหารของประเทศญี่ปุ่น
   - เนื่องจากสามารถติดตั้งบนหลังตา และการบำรุงรักษาทำจากด้านบนลงล่าง ความเสียหายและการปนเปื้อนของชิ้นส่วนหุ่นยนต์สามารถป้องกันได้หากเครื่องมือ ชิ้นส่วนหรือน้ำมันหลุดออกมาระหว่างบำรุงรักษา
   - พิ้นผิวของตัวหุ่นยนต์ รวมทั้งแขนจับนั้นลื่นและทำความสะอาดง่าย
   - สามารถล้างได้ด้วยสารฆ่าเชื้อที่เป็นกรดหรือเบส