เครื่องรัดกล่อง

  โดยบริษัท อิโตะ ประเทศไทย  ได้จัดจำหน่าย เครื่องรัดกล่อง อัตโนมัติ ใช้สำหรับรัดฟิล์มรอบพาเลทหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยมีวิธีรัดหลายแบบ รวมทั้งการควบคุมแบบโฟโตอิเล็กทริกและการควบคุมแบบแมนนวล

คุณลักษณะ

      อิโตะ ประเทศไทย จัดจำหน่าย เครื่องรัดกล่อง แบบ Interpenetration ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์พาเลท เป็นประเภทเครื่องรัดพาเลท โดยมีแถบขนานหลายแถบ รวมทั้งการควบคุมแบบโฟโตอิเล็กทริกชนิด non-bar type cylinder interpenetration หรือการควบคุมแบบแมนวล

       เครื่องรัดกล่อง  ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทอิโตะ ประเทศไทย สามารถเปลี่ยนสายรัดและพันได้อย่างไม่มีรอยต่อ เหมาะสมหรับการใช้งานการผลิตปริมาณมาก มีทั้งรุ่นแบบกึ่งอัตโนมัติและรุ่นอัตโนมัติ เครื่องรัดกล่องสามารถใช้งานในสายการผลิตใหม่หรือที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานต่างๆ รวมทั้ง การมัด การอัด การปิดกล่องกระดาษ

ข้อมูลอื่น ๆ

กำลังไฟ 3P 380V 50Hz 2000W 5A 
ความเร็วการรัด ≤15วินาที/รอบ
ความสูงโต๊ะตามความต้องการของลูกค้า
ขนาดโครงสร้าง (ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า) 
Hot-adhering position Side face 
สายรัด ความหนา(0.55~1.2)mm,ความกว้าง(12~15)mm
 (ออกแบบได้ตามความต้องการใช้งานจริง)